Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. – Peter Drucker
Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:
Nabory wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców, a także realizujących operacje z zakresu promocji Przedgórza i ochrony zabytków oraz pomoc na zadania grantowe – to najważniejsze działania Stowarzyszenia „Kwartet na…
Początek strony